Polotovary z překližky

   

 

Podle požadavku zákazníka vyrábíme tvarovanou překližku. Formy máme vlastní, případně jsou zhotovovány podle požadavků odběratele. S tvarováním překližek máme dlouholeté zkušenosti a na základě našich poznatků jsme vyrobili několik lisů vlastní konstrukce. Používaná pojidla odpovídají požadavkům norem EU.